Δεν υπάρχουν προϊόντα στο καλάθι σας.
Αναζήτηση
Filters
  • Δωρεάν αποστολή στην Ελλάδα πάνω από 30€! free-shipping-icon
  • Αποστολή εντός 24 ωρών! shipping-icon
  • Αποστολή σε όλο τον κόσμο! world-wide-shipping-icon

Όροι Χρήσης & Πολιτική Απορρήτου

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

INBEVERAGES.GR
Το www.inbeverages.gr (ο «Ιστότοπος») είναι ο ιστότοπος που περιγράφει τις υπηρεσίες που διατίθενται προς εσάς υπό τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις («Όροι και Προϋποθέσεις»). Με την πρόσβαση ή τη χρήση του Ιστότοπου αναγνωρίζετε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και συμφωνήσει ότι, χωρίς περιορισμούς ή τροποποιήσεις, δεσμεύεστε από τους Όρους και Προϋποθέσεις, αναπόσπαστο μέρος των οποίων συνιστά η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, οι οποίοι έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) και την αντίστοιχη εθνική νομοθεσία και τις αρχές του δικαίου. Κατά την πρόσβαση σε ή τη χρήση της Ιστότοπου, υποχρεούστε να συμμορφώνεστε με τους Όρους και Προϋποθέσεις και τις ειδικές προειδοποιήσεις ή οδηγίες πρόσβασης ή χρήσης που αναρτώνται σε αυτήν. Υποχρεούστε να ενεργείτε πάντοτε σύμφωνα με το νόμο, τα συναλλακτικά ήθη και την καλή πίστη. Δεν δύνασθε να προβαίνετε σε οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση του Ιστότοπου καθώς και του περιεχομένου ή των υπηρεσιών που εμφανίζονται σε αυτήν και δεν δύνασθε να βλάπτετε με οποιονδήποτε τρόπο την ακεραιότητα ή λειτουργία της. Εάν παραβιάζετε, από δόλο ή αμέλεια,οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στους Όρους και Προϋποθέσεις (συμπεριλαμβανομένης της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων), θα καθίστασθε υπεύθυνοι για όλες τις απώλειες και ζημίες που θα προκληθούν εξ αυτού του λόγου στην INBEVERAGES ΑΕ, τις συνδεδεμένες εταιρείες της, τους συνεργάτες της ή τους παρόχους αδειών. Όλες οι πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στον Ιστότοπο προορίζονται αποκλειστικά για εκπαιδευτική ή ενημερωτική χρήση. Οι ανακοινώσεις και τα προϊόντα δεν έχουν σκοπό τη διάγνωση, θεραπεία, ίαση ή πρόληψη οποιασδήποτε κατάστασης ή ασθένειας για τα οποία, σε κάθε περίπτωση, οφείλετε να συμβουλεύεστε τον γιατρό σας. Αν έχετε οποιαδήποτε απορία αναφορικά με τη φύση ή την προτεινόμενη χρήση των προϊόντων μας, μπορείτε να μας αποστείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@inbeverages.gr

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ
Ο Ιστότοπος ανήκει στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΙΝ ΠΟΤΑ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΣΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΦΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με τον διακριτικό τίτλο INBEVERAGES A.E.», που εδρεύει στο Κορωπί, Αιγαίου 29, με Α.Φ.Μ. 800967757, ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών. Όλα τα προϊόντα που εμφανίζονται στον Ιστότοπο παρασκευάζονται από την INBEVERAGES ΑΕ. 

ΑΠΟΡΡΗΤΟ
Παρακαλούμε διαβάστε την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, που διέπει ομοίως την επίσκεψή σας στον Ιστότοπο. 

ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Κατά την περιγραφή των προϊόντων μας στον Ιστότοπο, προσπαθούμε να είμαστε όσο το δυνατόν πιο ακριβείς. Πλην όμως, στο βαθμό που επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο, δεν εγγυόμαστε ότι οι περιγραφές των προϊόντων ή άλλο περιεχόμενο που διατίθεται στον Ιστότοπο είναι πάντοτε ακριβή, πλήρη, αξιόπιστα, ενημερωμένα ή ότι δεν περιέχουν λάθη. 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ
Το περιεχόμενο που διατίθεται στον Ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, των κειμένων, γραφικών, απεικονίσεων, εικονιδίων, εικόνων, σχεδίων, ηχητικών αποσπασμάτων, συνθέσεων δεδομένων και λογισμικού καθώς και συνδυασμών αυτών (το «Περιεχόμενο») είναι ιδιοκτησία της INBEVERAGES AE, των συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων, των συνεργατών ή των παρόχων αδειών. Εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά, όλες οι εμπορικές ονομασίες, οι ονομασίες προϊόντων και υπηρεσιών που αναφέρονται στον Ιστότοπο αποτελούν σήματα, εμπορικές επωνυμίες ή σήματα υπηρεσιών της INBEVERAGES AE. Δεν δύνασθε να διανέμετε προϊόντα ή να παρέχετε υπηρεσίες υπό ή με μνεία σε ή με άλλο τρόπο να κάνετε χρήση ή να αναπαράγετε οποιοδήποτε εμπορικό σήμα, εμπορική επωνυμία ή υπηρεσία της INBEVERAGES ΑΕ ή να κάνετε χρήση οποιουδήποτε meta tag ή άλλου «κρυμμένου κειμένου» (hidden text) που κάνει χρήση τέτοιων σημάτων, εμπορικών επωνυμιών ή σημάτων υπηρεσίας χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της INBEVERAGES ΑΕ ή του δικαιούχου αυτούτου σήματος ή της εμπορικής επωνυμίας ή του σήματος υπηρεσιών. Με εξαίρεση τις περιπτώσεις των περιορισμένων αδειών που αναφέρονται στην παρακάτω ενότητα ή όπως απαιτείται από το εφαρμοστέο δίκαιο, ούτε το Περιεχόμενο, ούτε τα σήματα, ούτε και οποιοδήποτε μέρος της Ιστότοπου μπορούν να χρησιμοποιηθούν, αναπαραχθούν, αντιγραφούν, πωληθούν, μεταπωληθούν, προσβληθούν, τροποποιηθούν ή άλλως γίνουν αντικείμενο εκμετάλλευσης, εν μέρει ή εν όλω, για οποιονδήποτε λόγο και χωρίς τη δική μας προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση. 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΑΔΕΙΕΣ
Σας παρέχουμε την περιορισμένη, αμετάκλητη και μη αποκλειστική άδεια πρόσβασης και προσωπικής χρήσης του Ιστότοπου. Αυτή η περιορισμένη άδεια δεν συμπεριλαμβάνει το δικαίωμα: (α) Να πλαισιώσετε ή χρησιμοποιήσετε τεχνικές πλαισίου προκειμένου να περιορίσετε την Ιστότοπος ή μέρος αυτής (β) Να τροποποιήσετε ή κατεβάσετε (download) τον Ιστότοπο ή το Περιεχόμενο (με εξαίρεση την αποθήκευση σε κρυφή μνήμη (caching) ή όπως απαιτείται για την ανάγνωση του Ιστότοπου). (γ) Να κάνετε οποιαδήποτε χρήση του Ιστότοπου ή του Περιεχομένου πέραν της προσωπικής χρήσης. (δ) Να δημιουργήσετε οποιοδήποτε παράγωγο έργο βάσει του Ιστότοπου ή του Περιεχομένου. (ε) Να κάνετε χρήση οποιουδήποτε meta tag ή άλλου «κρυφού κειμένου» (hidden text) με τη χρήση της επωνυμίας μας ή των σημάτων ή να κάνετε άλλη χρήση των σημάτων. (στ) Να κάνετε χρήση αυτοματοποιημένου λογισμικού (software robots), spiders, crawlers ή άλλου παρόμοιου εργαλείου συλλογής και εξαγωγής δεδομένων ή να προβείτε σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια που δύναται να επιβαρύνει υπερβολικά την υποδομή μας. Επίσης, σας παρέχουμε την περιορισμένη, αμετάκλητη και μη αποκλειστική άδεια δημιουργίας ζεύξης υπερκειμένου (hyperlink) στην κεντρική σελίδα του Ιστότοπου μόνο για προσωπική και μη εμπορική χρήση. Ένας ιστότοπος που συνδέεται με τον Ιστότοπο: (α) Δύναται να συνδέεται με το Περιεχόμενο χωρίς να το αντιγράφει. (β) Δεν συνεπάγεται έγκριση εκ μέρους μας της εν λόγω Ιστότοπου ή των υπηρεσιών ή προϊόντων της. (γ) Δεν δύναται να παρερμηνεύει τη μεταξύ μας σχέση. (δ) Δεν δύναται να περιέχει περιεχόμενο που μπορεί να θεωρηθεί ακατάλληλο, άσεμνο, προσβλητικό ή αμφιλεγόμενο. Δύναται να περιέχει μονάχα νόμιμο περιεχόμενο και κατάλληλο για όλες τις ηλικίες. (ε) Δεν δύναται να σκιαγραφεί εμάς ή τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας με λανθασμένο, παραπλανητικό, υποτιμητικό ή κατ’ άλλο προσβλητικό ή επιλήψιμο τρόπο, ή να μας συνδέει με ανεπιθύμητα προϊόντα, υπηρεσίες ή απόψεις. (στ) Δεν δύναται να κάνει χρήση οποιουδήποτε σήματος. (ζ) Δεν δύναται να συνδέεται με οποιαδήποτε σελίδα του Ιστότοπου πέραν της κεντρικής. Κατά τη διακριτική μας ευχέρεια μπορούμε να ζητάμε από εσάς την αφαίρεση οποιουδήποτε συνδέσμου με τον Ιστότοπο, κατά, δε, τη λήψη του σχετικού αιτήματος, εσείς οφείλετε αμέσως να αφαιρέσετε τον εν λόγω σύνδεσμο Οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του Ιστότοπου από εσάς συνεπάγεται τη λήξη της περιορισμένης άδειας που αναφέρεται σε αυτή την ενότητα, με την επιφύλαξη παντός άλλου νομίμου δικαιώματος προβλεπομένου από το εφαρμοστέο δίκαιο ή τους Όρους και Προϋποθέσεις. 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Όλα τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που διατίθενται στον Ιστότοπο διέπονται από τους Όρους και Προϋποθέσεις, περιλαμβανομένης της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Οποιαδήποτε πληροφορία σχετική με κάποιο από αυτά τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες, όπως διαθεσιμότητα, τιμή, έξοδα αποστολής, εγγυήσεις (αν υπάρχουν) και χαρακτηριστικά των προϊόντων και κάθε άλλη σχετική πληροφορία είναι διαθέσιμη στη σελίδα προϊόντων. Εάν ένα προϊόν δεν είναι διαθέσιμο, θα εμφανίζεται ως εξαντλημένο στη σελίδα των προϊόντων. Δυστυχώς δεν μπορείτε να προσθέσετε εξαντλημένα προϊόντα στο καλάθι των αγορών σας. Σε σπάνιες περιπτώσεις, ένα προϊόν μπορεί να βρίσκεται σε απόθεμα όταν ολοκληρώνετε την παραγγελία σας και να έχει εξαντληθεί τη στιγμή της επεξεργασίας της παραγγελίας σας. Ωστόσο, εάν ένα προϊόν που είναι διαθέσιμο όταν ολοκληρώνετε την παραγγελία σας και έχει εξαντληθεί τη στιγμή της επεξεργασίας της παραγγελίας σας, θα σας ειδοποιήσουμε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ότι η παραγγελία σας δεν θα καταχωρηθεί και η πιστωτική σας κάρτα δεν θα χρεωθεί. Εάν έχετε περαιτέρω απορίες σχετικά με τα εξαντλημένα προϊόντα, επικοινωνήστε με την INBEVERAGES ΑΕ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@inbeverages.gr. Όλες οι τιμές που αναφέρονται για τα προϊόντα που διατίθενται στον Ιστότοπο συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ (όπου ισχύει) με τις τρέχουσες τιμές και δεν περιλαμβάνουν έξοδα αποστολής. Το συνολικό κόστος της παραγγελίας σας είναι η τιμή των παραγγελθέντων προϊόντων, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των εξόδων αποστολής, όπως καθορίζονται στην Πολιτική Αποστολών και Παραδόσεων παρακάτω. Αναφορά σε οποιοδήποτε προϊόν ή υπηρεσία στον Ιστότοπο δεν αποτελεί προσφορά πώλησης ή προμήθειας αυτού του προϊόντος ή της υπηρεσίας και δεν σημαίνει ότι η περιγραφή οποιουδήποτε προϊόντος στο τοπικό κατάστημά σας θα είναι ίδια με εκείνη που η INBEVERAGES ΑΕ περιλαμβάνεται στον Ιστότοπο. 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
Εάν επιθυμείτε να αγοράσετε προϊόντα ή συγκεκριμένες υπηρεσίες από τον Ιστότοπο, πρέπει να ανοίξετε έναν λογαριασμό. Για να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό κάντε κλικ εδώ και συμπληρώστε τα απαιτούμενα πεδία με τα προσωπικά σας στοιχεία. Όλες οι πληροφορίες που παρέχετε θα περιορίζονται σε ό,τι είναι απολύτως απαραίτητο και αναλογικό και θα διατηρούνται σύμφωνα με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Καταχωρώντας οποιαδήποτε πληροφορία στον Ιστότοπο, δηλώνετε και εγγυάστε ότι: (i) είστε τουλάχιστον 18 ετών, (ii) χρησιμοποιείτε την πραγματική σας ταυτότητα, (iii) έχετε παράσχει μόνο αληθείς, ακριβείς, τρέχουσες και πλήρεις πληροφορίες, και (iv) θα διατηρείτε και θα ενημερώνετε ταχέως τις πληροφορίες που παρέχετε για να είναι αληθείς, ακριβείς, τρέχουσες και πλήρεις ανά πάσα στιγμή. Επιπλέον, συμφωνείτε να διατηρήσετε αυστηρά την εμπιστευτικότητα του λογαριασμού σας και των κωδικών πρόσβασης που εκδίδονται σε εσάς για τη χρήση ή την πρόσβασή σας στον Ιστότοπο ή σε οποιοδήποτε τμήμα του και συμφωνείτε να μην επιτρέπετε σε καμία άλλη οντότητα να χρησιμοποιεί οποιοδήποτε όνομα χρήστη ή κωδικό πρόσβασης που σας έχουν εκδοθεί. Θα είστε υπεύθυνοι για όλες τις δραστηριότητες που εμφανίζονται κάτω από τον λογαριασμό ή τον κωδικό πρόσβασής σας. Δεν μπορούμε και δεν θα ευθυνόμαστε για τυχόν απώλειες ή ζημίες που προκύπτουν από την αποτυχία σας να συμμορφωθείτε με αυτές τις υποχρεώσεις. Όλες οι πληροφορίες που μας παρέχονται θα χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Εάν επιθυμείτε να ακυρώσετε ένα όνομα χρήστη ή έναν κωδικό πρόσβασης ή εάν γνωρίζετε οποιαδήποτε απώλεια, κλοπή ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση ενός ονόματος χρήστη ή κωδικού πρόσβασης, ενημερώστε μας αμέσως. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε ή να αλλάξουμε οποιοδήποτε όνομα χρήστη ή κωδικό πρόσβασης ανά πάσα στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο. Διατηρούμε επίσης το δικαίωμα να αρνηθούμε την υπηρεσία ή/και να τερματίσουμε τους λογαριασμούς σας χωρίς προειδοποίηση αν παραβιάζετε αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις ή εάν αποφασίσουμε ότι θα ήταν προς το συμφέρον της INBEVERAGES ΑΕ. Ως εγγεγραμμένο μέλος θα έχετε αποκλειστικά οφέλη διαθέσιμα μόνο όταν αγοράζετε ηλεκτρονικά, όπως: (i) «Αποκλειστικές Προσφορές» μόνο για τα εγγεγραμμένα μέλη μας. (ii) «Κατάλογο Αγαπημένων» που περιέχει όλα τα αγαπημένα σας προϊόντα της INBEVERAGES ΑΕ, τα οποία θα φυλάσσουμε σε αρχείο για μελλοντικές επισκέψεις και γρήγορες αγορές. (iii) Ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τα νέα της INBEVERAGES ΑΕ. (iv) «Γρήγορες Αγορές» που υλοποιούνται με την αποθήκευση των πληροφοριών χρέωσης και αποστολής για μελλοντικές παραγγελίες. (v) «Ιστορικό Αγορών», το οποίο σας επιτρέπει να ελέγχετε τις πληροφορίες και την κατάσταση των παραγγελιών σας καθώς και να κάνετε νέα παραγγελία από προηγούμενες αγορές. Για να δείτε το Ιστορικό Αγορών σας, πρέπει να συνδεθείτε στον λογαριασμό σας και να επιλέξετε «Ιστορικό Αγορών». Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να διαγραφείτε από οποιαδήποτε από τις υπηρεσίες που σας παρέχονται ή να λαμβάνετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από εμάς, κάνοντας επεξεργασία του προφίλ σας, μετά την εισαγωγή στον λογαριασμό σας, ή απλώς κάνοντας κλικ στην επιλογή «Διαγραφή» στο κάτω μέρος κάθε ηλεκτρονικού μηνύματος που σας αποστέλλουμε. 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
Οι ηλεκτρονικές αγορές είναι εύκολες, άνετες και ασφαλείς. Απλά επιλέξτε το προϊόν που θέλετε να αγοράσετε και την επιθυμητή ποσότητα και κάντε κλικ στο κουμπί "Προσθήκη στο καλάθι". Όταν ολοκληρώσετε την αγορά, κάντε κλικ στο κουμπί «Ολοκλήρωση Αγοράς» και ακολουθήστε τις οδηγίες για να ολοκληρώσετε την παραγγελίας σας. Λάβετε υπόψη ότι μπορείτε να αλλάξετε τα περιεχόμενα ή να επεξεργαστείτε τις ποσότητες των προϊόντων στο καλάθι αγορών σας μέχρι να κάνετε κλικ στην επιλογή "Υποβολή Παραγγελίας", μετά την οποία θα γίνει η επεξεργασία της παραγγελίας σας. Αφού υποβάλετε την παραγγελία σας, θα εμφανιστεί μια σελίδα "Ευχαριστούμε" και θα σας δοθεί ο αριθμός παραγγελίας σας. Θα λάβετε επίσης μια επιβεβαίωση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου λίγο μετά την υποβολή της παραγγελίας σας (παρακαλούμε ελέγξτε το junkmail και το inbox). Αν η επιβεβαίωση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας δεν φτάσει εντός 24 ωρών μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας, επικοινωνήστε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για βοήθεια. Μπορείτε να παρακολουθήσετε την πορεία της παραγγελίας σας χρησιμοποιώντας τον αριθμό αποστολής που περιλαμβάνεται στο ηλεκτρονικό μήνυμα επιβεβαίωσης αποστολής ή μέσω της ενότητας Ιστορικό Παραγγελιών μόνο για τα εγγεγραμμένα μέλη. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή ανησυχίες μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας ή αν θέλετε να ρωτήσετε για μια παραγγελία που έχετε ήδη καταχωρήσει, στείλτε μας ένα ηλεκτρονικό μήνυμα χρησιμοποιώντας τον αριθμό της παραγγελίας σας. 

ΠΛΗΡΩΜΕΣ
Η INBEVERAGES ΑΕ δέχεται πιστωτικές κάρτες Visa, Mastercard και πληρωμές μέσω PayPal. Η εισαγωγή πληροφοριών της πιστωτικής κάρτας είναι ασφαλής. Όλες οι πληροφορίες της παραγγελίας είναι κρυπτογραφημένες (χρησιμοποιώντας την τεχνολογία κρυπτογράφησης SSL) για την προστασία των πληροφοριών της πιστωτικής κάρτας που υποβλήθηκαν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας πληρωμής. Για λόγους ασφαλείας, το όνομα και η διεύθυνση χρέωσης πρέπει να ταιριάζουν με τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας που χρησιμοποιούνται για πληρωμή. Αν η πιστωτική σας κάρτα δεν γίνει αποδεκτή, η παραγγελία σας δεν μπορεί να υποβληθεί σε επεξεργασία και θα δείτε ένα αυτόματο μήνυμα στην οθόνη σας. Είστε υπεύθυνοι για οποιεσδήποτε πληρωμές που μας οφείλονται για προϊόντα ή υπηρεσίες που παραγγέλθηκαν μέσω του λογαριασμού σας. Αν δεν λάβουμε την πληρωμή από τον εκδότη της πιστωτικής σας κάρτας ή από τους αντιπροσώπους του, συμφωνείτε να καταβάλετε όλα τα οφειλόμενα σε εμάς ποσά. Θα είστε επίσης υπεύθυνοι για κάθε κόστος είσπραξης καθυστερημένης πληρωμής. 

ΠΑΡΑΤΥΠΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ
Σας ενημερώνουμε ότι σε περίπτωση επιβεβαιωμένης παράτυπης χρήσης της πιστωτικής σας κάρτας, η χρέωση μπορεί να ακυρωθεί κατόπιν αίτησης σας στην Τράπεζα έκδοσης της πιστωτικής κάρτας ή σε άλλο φορέα έκδοσης, ο οποίος διερευνά την καταγγελία ή την κατηγορία σας. Για τον λόγο αυτό, πρέπει να ειδοποιήσετε αμέσως την τράπεζα ή το ίδρυμα έκδοσης μετά από τον εντοπισμό του συμβάντος, ώστε να ακυρώσει την κάρτα και να αποκλείσει τη χρήση της από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα. 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ
Η παραγγελία σας θα παραδοθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα μετά την επεξεργασία της (ανάλογα με την πολιτική αποστολής που έχετε επιλέξει) και θα αποσταλεί στη διεύθυνση αποστολής που έχετε δηλώσει κατά την υποβολή της παραγγελίας σας. Για την αποστολή των παραγγελιών της η INBEVERAGES ΑΕ συνεργάστηκε με την DHL και έλαβε ειδικές τιμές αποστολών αποκλειστικά για τους πελάτες της. Ο εκτιμώμενος χρόνος παράδοσης θα εμφανισθεί μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας. Όλες οι παραγγελίες υποβάλλονται σε επεξεργασία, παραδίδονται και αποστέλλονται μόνο εργάσιμες ημέρες (δηλ. από Δευτέρα έως Παρασκευή). Οι παραγγελίες που υποβάλλονται τα Σάββατα, τις Κυριακές ή τις αργίες θα διεκπεραιωθούν την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα. Τα έξοδα αποστολής επιλέγονται από τον πελάτη και εμφανίζονται κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας. Ποικίλλουν ανάλογα με το ποσό της παραγγελίας, τον όγκο και βάρος των προϊόντων, την επιλογή του τρόπου αποστολής και τη διεύθυνση αποστολής. 

ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ
Κωδικοί προσφορών: Κατά διαστήματα, θα ανταμείβουμε τους πελάτες μας με ειδικές προσφορές μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Αυτές οι προσφορές είναι διαθέσιμες μόνο για περιορισμένο χρονικό διάστημα και λήγουν την ημερομηνία που ανακοινώθηκε. Για να εξαργυρώσετε τους κωδικούς προσφορών, απλά εισάγετε τους στο πλαίσιο κειμένου με την ένδειξη "Κωδικός Προσφοράς" κατά τη διαδικασία Ολοκλήρωσης της Παραγγελίας. Όταν γίνει δεκτός ένας Κωδικός Προσφοράς, θα εμφανιστεί στη σελίδα "Ανανέωση της Παραγγελίας". Λάβετε υπόψη ότι οι κωδικοί προσφοράς είναι ευαίσθητοι σε πεζά και κεφαλαία γράμματα και θα πρέπει να εισαχθούν ακριβώς όπως εμφανίζονται. Μόνο ένας κωδικός προσφοράς μπορεί να χρησιμοποιηθεί ανά ηλεκτρονική παραγγελία. Εξυπηρέτηση μετά την πώληση: Είμαστε διαθέσιμοι για οποιαδήποτε εξυπηρέτηση μετά την πώληση που πιθανόν να χρειαστείτε. Επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες που παρέχονται παρακάτω. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ Ελέγχουμε τα προϊόντα που αποστέλλουμε στους πελάτες μας για τυχόν ελαττώματα. Όλα τα προϊόντα μας συσκευάζονται προσεκτικά και αποστέλλονται σε άριστη κατάσταση. Παρ’ όλα αυτά, εάν η παραγγελία σας περιέχει ένα προϊόν με οποιοδήποτε ελάττωμα, μπορείτε να το επιστρέψετε δωρεάν και θα σας το αντικαταστήσουμε ή θα πιστώσουμε την πιστωτική σας κάρτα. Μπορείτε επίσης να επιστρέψετε την παραγγελία σας (εν μέρει ή στο σύνολό της) εντός 14 ημερών από την αποστολή, χωρίς να χρειάζεται να αιτιολογήσετε. Σε αυτήν την περίπτωση, θα σας πιστωθούν τα χρήματα που καταβάλλατε κατά την παραγγελία σας και θα πληρώσετε μόνο τα έξοδα αποστολής των επιστραφέντων προϊόντων. Τυχόν προϊόντα προς επιστροφή θα αποστέλλονται στη διεύθυνση της εταιρείας, με την προϋπόθεση ότι ευρίσκονται στη αρχική συσκευασία αποστολής τους.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΛΟΙΠΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Δεν επιθυμούμε να λαμβάνουμε οποιαδήποτε εμπιστευτική, απόρρητη ή ιδιόκτητη πληροφορία ή άλλο υλικό από εσάς είτε μέσω του Ιστότοπου και των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτού είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλως. Στο βαθμό που δεν αφορούν προσωπικά δεδομένα, οποιαδήποτε σχόλια, ενημερώσεις, πληροφορίες ή άλλα στοιχεία υποβάλλετε ή αποστέλλετε σε εμάς θα θεωρηθούν μη εμπιστευτικά ή μη απόρρητα, εκτός αν υπάρχει αντίθετη έγγραφη συμφωνία προ της υποβολής τους σε εμάς. Υποβάλλοντας ή αποστέλλοντας σχόλια, ενημερώσεις, πληροφορίες ή άλλα στοιχεία σε εμάς, δηλώνετε και εγγυάσθε ότι είναι πρωτότυπα και ότι κανένας τρίτος δεν έχει δικαιώματα επ’ αυτών. Όλα τα σχόλια, ενημερώσεις, πληροφορίες ή άλλα στοιχεία που υποβάλλετε, είναι και θα παραμείνουν ιδιοκτησία της INBEVERAGES ΑΕ και, με την επιφύλαξη της νομοθεσίας για τα προσωπικά δεδομένα, θα έχουμε απεριόριστο δικαίωμα χρήσης, αναπαραγωγής, τροποποίησης, προσαρμογής, δημοσίευσης, μετάφρασης, δημιουργίας παράγωγων έργων, διανομής, εκτέλεσης και ανάρτησης αυτών των στοιχείων ή πληροφοριών (εν μέρει ή εν όλω) παγκοσμίως ή/και ενσωμάτωσης σε άλλα έργα και σε οποιαδήποτε μορφή, μέσο ή τεχνολογία ήδη γνωστή ή στο μέλλον αναπτυχθείσα. Επίσης, εγγυάσθε ότι παραιτείστε από οποιοδήποτε «ηθικό δικαίωμα» σε αναρτηθείσα πληροφορία και στοιχεία. 

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ
Ο Ιστότοπος καθώς και κάθε διαθέσιμο μέσω αυτού περιεχόμενο, διατίθεται «ως έχει». Στο μέτρο που επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο, η INBEVERAGES ΑΕ αρνείται την παροχή οποιασδήποτε εγγύησης, ρητής ή μη, σχετικά με την αρτιότητα, ορθότητα, επικαιρότητα, εμπορικότητα, μη παραβίαση ή καταλληλότητα του περιεχομένου αυτού για οποιαδήποτε χρήση, εφαρμογή ή σκοπό. Ρητά αποδέχεστε ότι η χρήση του Ιστότοπου γίνεται αποκλειστικά με δικό σας κίνδυνο και ότι αναλαμβάνετε πλήρη ευθύνη για κάθε δαπάνη σε περίπτωση ανάγκης επιδιόρθωσης ή επισκευής οποιουδήποτε εξοπλισμού χρησιμοποιείτε προκειμένου να κάνετε χρήση του Ιστότοπου. Ούτε εμείς ούτε και οποιοσδήποτε εκ των συνεργατών μας εγγυώνται ότι ο Ιστότοπος θα είναι χωρίς διακοπές και χωρίς λάθη, ότι τυχόν ελαττώματα θα διορθωθούν ή ότι είναι απαλλαγμένος από ιούς ή άλλα επιβλαβή στοιχεία. Ούτε εμείς αλλά ούτε και οποιοσδήποτε εκ των συνεργατών μας εκφράζουμε ή εγγυόμαστε την ακρίβεια, αξιοπιστία, επικαιροποίηση, ποιότητα, εκτέλεση ή καταλληλότητα του Ιστότοπου ή κάθε διαθέσιμου μέσω αυτού περιεχομένου. Σε περίπτωση οποιουδήποτε προβλήματος στον Ιστότοπο ή σε οποιοδήποτε διαθέσιμο μέσω αυτού περιεχόμενο, συμφωνείτε ότι το μοναδικό μέσο αποκατάστασης είναι να διακόψετε τη χρήση του Ιστότοπου. Όλα τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που αναρτώνται στον Ιστότοπο υπόκεινται αποκλειστικά και μόνο σε εφαρμοστέες ρητές εγγυήσεις. Στο μέτρο που επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο, αρνούμαστε άλλες εγγυήσεις οποιασδήποτε φύσης, ρητές ή μη συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, σιωπηρών εγγυήσεων εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό αναφορικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που αναρτώνται στον Ιστότοπο. Αρνούμαστε κάθε ευθύνη σχετική με την ελαττωματικότητα ή αποτυχία των προϊόντων, τη μη συμμόρφωση με οποιονδήποτε κώδικα ή την κακή εφαρμογή. 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ
Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, η μόνη αποζημίωση για οποιαδήποτε αξίωση αποζημίωσης που προκύπτει από ή σχετίζεται με οποιοδήποτε προϊόν που είναι αναρτημένο ή αγοράζεται από τον Ιστότοπο ή μέσω άλλου ιστότοπου, περιορίζεται στην επιστροφή της τιμής αγοράς που καταβλήθηκε για το προϊόν. Σε καμία περίπτωση εμείς ή οποιοδήποτε από τους συνεργάτες μας, τα στελέχη μας, οι μέτοχοί μας, οι εργαζόμενοί μας, οι αντιπρόσωποι ή εκπρόσωποί μας μας, ή οποιοδήποτε άλλο μέρος που εμπλέκεται στη δημιουργία, παραγωγή, πώληση ή διανομή προϊόντων μέσω του Ιστότοπου ή άλλου ιστότοπου, ευθύνεται για τυχόν αποζημιώσεις, επακόλουθες, παρεμπίπτουσες, έμμεσες ή ειδικές ζημίες που προκύπτουν από ή σε σχέση με τον Ιστότοπο ή οποιοδήποτε περιεχόμενο και τα προϊόντα που διατίθενται ή αναφέρονται σε αυτόν, Σε κάθε περίπτωση η μέγιστη ευθύνη μας για οποιεσδήποτε από τις προαναφερθείσες ζημίες περιορίζεται στο ποσό που λαμβάνουμε για τη συναλλαγή που οδήγησε στην αξίωση. 

ΑΞΙΩΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ
Αποδέχεστε να υπερασπιστείτε και αποζημιώσετε για κάθε απώλεια, ζημία ή δαπάνη, συμπεριλαμβανομένης εύλογης δικηγορικής αμοιβής, που απορρέει από οποιαδήποτε αξίωση, ενέργεια ή αίτηση τρίτου προσώπου συνεπεία της χρήσης της Ιστότοπου από εσάς. Επίσης, αποδέχεστε να μας αποζημιώσετε για κάθε απώλεια, ζημία ή δαπάνη, συμπεριλαμβανομένης εύλογης δικηγορικής αμοιβής, που απορρέει από τη χρήση από εσάς μηχανών λογισμικού (software robots), spiders, crawlers ή αντίστοιχων συλλογέων δεδομένων και εργαλείων εξαγωγής, ή οποιαδήποτε άλλη ενέργεια στην οποία θα προβείτε και η οποία επιβαρύνει υπερβολικά την υποδομή μας. 

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
Οι Όροι και οι Προϋποθέσεις τoy Ιστότοπου, των οποίων αναπόσπαστο μέρος αποτελεί η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή τους διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο και οποιαδήποτε σχετική διαφορά θα υπάγεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Αθήνας. Οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων διαπιστωθεί ότι είναι αντίθετη με το εφαρμοστέο νομικό πλαίσιο ή είναι ανίσχυρη ή μη εκτελεστή, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς, σε καμία περίπτωση, να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων και παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων. 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ
Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι οι Όροι και Προϋποθέσεις, αναπόσπαστο μέρος των οποίων είναι η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, αποτελούν τη συνολική και μοναδική μεταξύ μας συμφωνία αναφορικά με τη χρήση του Ιστότοπου από εσάς. Επιφυλασσόμαστε να τροποποιούμε τους Όρους και Προϋποθέσεις ανά πάσα στιγμή, αναρτώντας τις τροποποιήσεις στον Ιστότοπος. Κάθε τροποποίηση θα έχει ισχύ από την ανάρτησή της στον Ιστότοπο. Η συνεχής χρήση του Ιστότοπου συνεπάγεται την αποδοχή από εσάς των Όρων και Προϋποθέσεων. Είναι δυνατό να άρουμε οποιοδήποτε δικαίωμα παραχωρήθηκε με τους Όρους και Προϋποθέσεις, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οφείλετε να συμμορφώνεστε αμέσως με οποιαδήποτε τέτοια άρση ή άλλη ειδοποίηση, συμπεριλαμβανομένης, ως ισχύει, της παύσης κάθε χρήσης του Ιστότοπου. Σας ενθαρρύνουμε να επισκέπτεσθε τακτικά την παρούσα ενότητα του Ιστότοπου προκειμένου να παραμένετε ενημερωμένοι για τυχόν αλλαγές. 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Οποτεδήποτε και για οποιονδήποτε λόγο, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας τηλεφωνικά (210 6644002), μέσω φαξ (210 6644003), ηλεκτρονικά (info@inbeverages.gr) ή ταχυδρομικώς (INBEVERAGES AE, Αιγαίου 29, 19400 Κορωπί). 

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES
Ο Iστότοπός μας χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της εμπειρίας σας, την καλύτερη δυνατή λειτουργία του, τη σωστή περιήγηση, τη σύνδεση και τη μετακίνηση στις σελίδες του. Τα cookies σάς επιτρέπουν να απολαμβάνετε ορισμένες δυνατότητες (όπως η αποθήκευση των περιεχομένων καλαθιού), να χρησιμοποιείτε τη λειτουργία κοινοποίησης σε κοινωνικά δίκτυα (για το Facebook, το Instagram κ.λπ.), καθώς και να εξατομικεύετε μηνύματα και να προβάλλονται διαφημίσεις σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά σας (τόσο στον ιστότοπό μας όσο και σε άλλους). Επίσης, μας βοηθούν να κατανοήσουμε με ποιον τρόπο χρησιμοποιείται ο ιστότοπος.

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τα cookies και τον τρόπο με τον οποίο τα χρησιμοποιούμε παρακάτω. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την INBEVERAGES AE, διαβάστε την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Cookies. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που περιέχουν πληροφορίες που αποθηκεύονται στο web browser του υπολογιστή σας και μπορούν να αφαιρεθούν ανά πάσα στιγμή. Μπορούν να μας βοηθήσουν να αναγνωρίσουμε τον υπολογιστή σας την επόμενη φορά που θα επισκεφθείτε τον Iστότοπό μας ή για να ενεργοποιήσετε κάποιες λειτουργίες στις ιστοσελίδες μας. Τα cookies κατατάσσονται στις ακόλουθες κατηγορίες: 

• Αυστηρά απαραίτητα cookies
• Cookies στατιστικών
• Cookies στόχευσης /διαφήμισης

ΑΥΣΤΗΡΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ COOKIES
Τα αυστηρά απαραίτητα cookies είναι ουσιαστικής σημασίας για την ορθή λειτουργία του ιστότοπου www.inbeverages.gr. Είναι αυτά που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη μετάδοση επικοινωνίας σε ένα δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή, στο μέτρο που αυτό είναι απολύτως απαραίτητο, στον πάροχο μιας υπηρεσίας που έχει ζητήσει ρητώς από το συμβαλλόμενο μέρος ή τον χρήστη να παράσχει την εν λόγω υπηρεσία. Είναι τεχνικά απαραίτητα για την λειτουργία του ιστότοπου γι’ αυτό και η συναίνεσή σας για χρήση των αυστηρά απαραίτητων cookies δεν απαιτείται.

COOKIES ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ
Τα cookies στατιστικών χρησιμοποιούνται για να καταγράφονται πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που πλοηγήστε στον Ιστότοπο. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να προσαρμόζονται οι περιοχές της σελίδας μας στις δικές σας ανάγκες και έτσι να διατηρείται υψηλό το επίπεδο της εμπειρίας πλοήγησης. Αυτά τα cookies συλλέγουν συγκεντρωτικές, ανώνυμες πληροφορίες που δεν ταυτοποιούν κάποιον επισκέπτη. Επίσης τα cookies αυτά χρησιμοποιούνται και για χρήσιμα reports έτσι ώστε να βελτιώσουμε τις επιδόσεις του Iστοτόπου μας.

COOKIES ΣΤΟΧΕΥΣΗΣ / ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ
Τα cookies στόχευσης και διαφήμισης χρησιμοποιούνται για την παροχή περιεχομένου που ταιριάζει περισσότερο σε εσάς και τα ενδιαφέροντά σας. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αποστολή στοχευμένης διαφήμισης/προσφορών, τον περιορισμό προβολών διαφήμισης ή την μέτρηση αποτελεσματικότητας μιας διαφημιστικής καμπάνιας. Έτσι, επιλέγοντας αυτά τα cookies, μπορείτε να βλέπετε στην ιστοσελίδα μας στοχευμένες διαφημίσεις ανάλογα με τις προτιμήσεις και τα ενδιαφέροντά σας. Οι διαφημίσεις αυτές εμφανίζονται από τρίτους, εντός και εκτός της σελίδας μας. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συναίνεσή σας που μας επιτρέπει την επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα για τον παραπάνω σκοπό ανά πάσα στιγμή και με ισχύ για το μέλλον.

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ COOKIES
Μπορείτε να απενεργοποιήσετε πλήρως τα cookies στον browser σας οποιαδήποτε στιγμή. Συγκεκριμένα, μπορείτε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους του webbrowser που χρησιμοποιείτε κατά τέτοιο τρόπο ώστε να γίνονται δεκτά όλα τα cookies ή προκειμένου να αποκλείσετε την αποστολή cookies στη συσκευή σας ή να ενεργοποιήσετε τη λήψη μόνο ορισμένων κατηγοριών. Λάβετε υπόψη ότι, εάν η πλοήγηση ή τα λειτουργικά cookies είναι απενεργοποιημένα ή καταργημένα, δεν είναι δυνατή η λειτουργία όλων των λειτουργιών του ιστότοπου όπως προβλέπεται, με αποτέλεσμα να μην μπορείτε να επωφεληθείτε από τις παρεχόμενες υπηρεσίες.